Raportti

Tallinnan ja Helsingin yhteistyö liikenteen kehittämisessä vahvaa

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vierailee parhaillaan Tallinnassa ja tapaa Tallinnan pormestari Taavi Aasin. Molemmat pormestarit osallistuivat tänään Tallinnassa järjestettyyn FinEst Link -hankkeen seminaariin, jonka yhteydessä julkistetun selvityksen tuloksista käy ilmi, että Helsingin ja Tallinnan välinen nopea tunneliyhteys toisi laajamittaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä paitsi molemmille kaupunkiseuduille ja valtioille, myös kasvumahdollisuuksia koko Euroopalle.

Pääkaupungit maiden vetureita

Helsinki ja Tallinna ovat kumpikin kansantalouksiensa vetureita, joiden menestys säteilee koko maahan. Kaupunkien vahvasti integroituneiden työmarkkinoiden myötä Helsingin satamasta on kasvanut matkustajamäärältään maailman suurin. Liikenneyhteyksien sujuvuus on edellytys kaksoiskaupunkikehityksen jatkumiselle tulevaisuudessa. Tunnelivaihtoehdon perusteellinen selvittäminen on tässä tilanteessa luontevaa”, sanoo pormestari Jan Vapaavuori.

Toimiva liikenne olellinen kaksoiskaupungille

FinEst Link -projekti on keskittynyt Helsingin ja Tallinnan välisten liikenneyhteyksien parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Lisäksi projektissa on arvioitu tunneliyhteyden toteuttamisen edellytyksiä sekä tunnelin sosioekonomisia vaikutuksia Helsinki–Tallinna-kaksoiskaupungin kehitykselle.

Hyvin toimiva liikenne on oleellinen osa Helsinki–Tallinna-kaksoiskaupunkia. Helsingin satamien kautta kulkevien liikennevirtojen kasvu vahvistaa koko pääkaupunkiseutua ja kaksoiskaupunkia. Tunnelisuunnitelmat kertovat osaltaan siitä, kuinka tärkeänä kaksoiskaupungin sisäisen liikenteen toimivuus nähdään.

Muodostavat yhdessä keskikokoisen metropolin

Pääkaupunkiseudun ja Tallinnan alueella asuu yhteensä noin kaksi miljoonaa asukasta, joten yhdessä alue muodostaa keskikokoisen eurooppalaisen metropolin.

Lähde: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Kuva: Helsinki-Tallinna tunneli hanke. FinEstLink project. Kuvassa Jan Vapaavuori Helsingin pormestari ja Tallinnan kaupunginjohtaja Taavi Aas, Kuvaaja Kimmo Brandt

Tallinn Club

Tallinn Club